Nákupní košík (0)

Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Each Small Step Is Important
Kód produktu
17995991
Stáhnout

Popis produktu: Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Pod názvem „Každý malý krůček je důležitý…“ vydal Institut umění – Divadelní ústav elektronickou publikaci, která obsahuje závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy. Setkání se konalo na podzim minulého roku v Praze a zúčastnili se ho zástupci Kontaktních míst UNESCO a nezávislých kulturních organizací z Albánie, Arménie, Rakouska, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Publikace je členěna do několika oddílů, které jsou věnovány jak samotné Úmluvě, tak problematice její implementace ve středo a východoevropském regionu. Analýzu dotazníkového šetření, které IDU mezi účastníky setkání realizoval ještě před samotným setkáním, vypracovala chorvatská muzikoložka a politoložka Nina Obuljen Korzinek, která se ve svém výzkumu zaměřuje na kulturní politiky v Evropě. Dotazníky se zaměřily nejen na implementaci Úmluvy, ale také na základní segmenty ochrany a podpory kulturní rozmanitosti, tj. podpora kulturní rozmanitosti v umělecké tvorbě, kulturní a kreativní průmysly a mezinárodní spolupráce & kulturní mobilita.

Těmto oblastem byly věnovány také diskuse v pracovních skupinách během setkání. Podněty, postřehy, zkušenosti, problémy a návrhy jejich účastníků shrnují ve svých studiích moderátoři diskusí Jana Návratová, vedoucí Taneční sekce IDU a Péter Inkei, ředitel Budapest Observatory (Podpora umělecké tvorby v zemích střední a východní Evropy), Blanka Marková, projektová manažerka zabývající se kulturní governancí, kulturním cestovním ruchem a Mario Kubaš, odborník na kulturní politiku (Veřejná podpora produkce a distribuce kulturních produktů a služeb v zemích střední a východní Evropy) a Anna Galas Kosil, oddělení mezinárodní spolupráce – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego a Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR IDU (podpora kulturní mobility a mezinárodní spolupráce v zemích střední a východní Evropy). V kapitole „Příklady zkušeností s implementací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ve vybraných středo- a východoevropských zemích“ se čtenář může seznámit se stavem implementace Úmluvy v ČR, Arménii a Německu.

Publikace taktéž obsahuje popis procesu a okolností zrodu Úmluvy a průběhu její ratifikace v České republice. Ačkoli Česká republika přistoupila k ratifikaci Úmluvy již v roce 2010, obecné povědomí o ní včetně diskuse o její implementaci v kulturní obci, stejně jako národní implementační směrnice zatím chybí. I proto v rámci podzimního setkání v Praze uspořádal IDU veřejnou diskusi v Centru současného umění DOX, jejímž cílem byla základní informace o obsahu Úmluvy a příklady dobré praxe při její implementaci v zemích našeho regionu. Mezi tyto příklady patří především Německo, kde v souvislosti s Úmluvou vznikla Koalice pro kulturní rozmanitost, která navrhla řadu konkrétních podnětů pro německou implementační směrnici. Shrnutí této problematiky čtenář nalezne v článcích účastnic setkání Birgit Ellinghaus a Anny Steinkamp.

Kód produktu: 17995991
Autor: Martina Černá (ed.)
Nakladatel: Institut umění - Divadelní ústav
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-7008-321-5
EAN: 9788070083260
Rok vydání: 2013
Příbuzné produkty
 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre 28

  Časopis Czech Theatre přináší každoročně informace o událostech uplynulé divadelní se...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková - Re:Pu...

  Tato publikace ukazuje koncepty a metody, jak pracovat s publikem, které jsou v souča...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre 26

  Časopis Czech Theatre vychází jedenkrát ročně v angličtině od roku 1991 a je určen př...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre / Théâtre tcheque 9

  Dramatikové Ronald Harwood, Václav Havel, Arthur Miller a Tom Stoppard nejen o divadl...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Kolektiv autorů - Metodika mapování kulturních a k...

  V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) programu...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Kolektiv autorů - Podpora kultury z Evropské unie ...

  Publikaci představuje programy Evropské unie, ze kterých lze čerpat finance na meziná...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre 19

  Česká scénografie v zrcadle Pražského quadriennale. Wilsonův osud: Šťastné setkání. N...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Martina Černá - Czech Theatre Guide

  Průvodce českým divadlem (v anglickém jazyce) je přehlednou příručkou pro snadnou ori...

  Detail

  Nedostupné

V košíku nemáte žádné položky
VYHLEDAT PUBLIKACI
zprávy, články, informace

Tato rubrika prozatím neobsahuje žádné články