Nákupní košík (0)

Právě vychází souhrnný lexikon mapující divadlo v českých zemích

theater in bohmen.jpg

|| V pátek 19. dubna 2013 vyšla již dlouho očekávaná publikace Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Toto společné dílo Institutu umění – Divadelního ústavu a Nakladatelství Rakouské akademie věd je součástí prestižní řady Theatergeschichte Österreichs (X/6). Křest proběhl v rámci slavnostního večera ve Dvoraně Národního muzea – Českého muzea hudby, konaného při příležitosti mezinárodní konference 230 let Stavovského divadla – Tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu.

Publikace vznikla v rámci výzkumného projektu Kabinetu pro studium českého divadla Česká divadelní encyklopedie. První vydání vyšlo pod názvem Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla ve spolupráci IDU a Nakladatelství Academia v roce 2007. Nové rozšířené vydání v němčině vznikalo v letech 2008-2013 v Kabinetu pro studium českého divadla s podporou Rakouské akademie věd, Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a Don Juan Archivu Wien. Na publikaci se podílelo 47 autorů pod vedením editorů Aleny Jakubcové a Matthiase J. Pernerstorfera a v odborné spolupráci s Hubertem Reittererem, Bärbel Rudin, Adolfem Scherlem a Andreou Sommer-Mathis. Lexikon obsahuje 383 obsáhlých a bohatě dokumentovaných hesel. Neomezují se pouze na regionální fenomény a tradice (duchovní a světské amatérské divadlo, české a německé činoherní a hudební divadlo, jevištní tanec a loutkové divadlo), ale pojednávají též nadregionální divadelní útvary a jejich interprety (angličtí komedianti, commedia dell’arte, italská opera, latinské a vernakulární řádové divadlo) a semiteatrální umění. V této různorodosti se vyjevuje historicky rozvinutá a mimořádně velká jazyková a formální mnohotvárnost historické divadelní kultury na území dnešní České republiky. Publikace je doplněna 182 reprodukcemi dobového ikonografického materiálu a divadelněhistorických dokumentů. Obsahuje rejstříky osobních jmen, místních názvů a titulů divadelních her. Zahraniční zájemci takto poprvé získávají možnost seznámit se v koncentrované lexikální formě s divadlem v českých zemích od středověku do počátku národního obrození. V překladu do řeči dějinných sousedů a spoluobčanů a dnes partnerů při výzkumu středoevropského kulturního dědictví nese nová publikace důležité poslání a úkol: přispět k oživení vědecké diskuse a spolupráce na poli dějin divadla, motivovat další výzkumné úkoly a přispět k mezinárodnímu porozumění v oblasti daleko přesahující zúčastněné vědecké obory. Na slavnostním večeru byla přítomna řada vážených hostů, velvyslanec Rakouské republiky dr. Ferdinand Trauttmansdorff, někdejší prezident Rakouské spolkové rady prof. Herbert Schambeck, zástupkyně ředitelky Rakouského kulturního fóra v Praze a kulturní atašé Rakouského velvyslanectví Mgr. Waltraud Strommer, ředitel Národního muzea – Českého muzea hudby dr. Emanuele Gadaleta a děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze prof. Vlastimil Mareš. Zdravici Velvyslanectví Spolkové republiky Německo zaslal pan vyslanec Dr. Ingo von Voß. Před zasvěceným mezinárodním znaleckým publikem byly představeny ještě dvě další nové publikace z dílny Kabinetu pro studium českého divadla: Pražský divadelní almanach – 230 let Stavovského divadla v Praze (IDU 2013) a kniha Jitky Ludvové Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845-1945 vydaná ve spolupráci IDU a Nakladatelství Academia.
V košíku nemáte žádné položky
VYHLEDAT PUBLIKACI
zprávy, články, informace

Tato rubrika prozatím neobsahuje žádné články