Nákupní košík (0)

Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Each Small Step Is Important
Kód produktu
17995991
Stáhnout

Popis produktu: Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Pod názvem „Každý malý krůček je důležitý…“ vydal Institut umění – Divadelní ústav elektronickou publikaci, která obsahuje závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy. Setkání se konalo na podzim minulého roku v Praze a zúčastnili se ho zástupci Kontaktních míst UNESCO a nezávislých kulturních organizací z Albánie, Arménie, Rakouska, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Publikace je členěna do několika oddílů, které jsou věnovány jak samotné Úmluvě, tak problematice její implementace ve středo a východoevropském regionu. Analýzu dotazníkového šetření, které IDU mezi účastníky setkání realizoval ještě před samotným setkáním, vypracovala chorvatská muzikoložka a politoložka Nina Obuljen Korzinek, která se ve svém výzkumu zaměřuje na kulturní politiky v Evropě. Dotazníky se zaměřily nejen na implementaci Úmluvy, ale také na základní segmenty ochrany a podpory kulturní rozmanitosti, tj. podpora kulturní rozmanitosti v umělecké tvorbě, kulturní a kreativní průmysly a mezinárodní spolupráce & kulturní mobilita.

Těmto oblastem byly věnovány také diskuse v pracovních skupinách během setkání. Podněty, postřehy, zkušenosti, problémy a návrhy jejich účastníků shrnují ve svých studiích moderátoři diskusí Jana Návratová, vedoucí Taneční sekce IDU a Péter Inkei, ředitel Budapest Observatory (Podpora umělecké tvorby v zemích střední a východní Evropy), Blanka Marková, projektová manažerka zabývající se kulturní governancí, kulturním cestovním ruchem a Mario Kubaš, odborník na kulturní politiku (Veřejná podpora produkce a distribuce kulturních produktů a služeb v zemích střední a východní Evropy) a Anna Galas Kosil, oddělení mezinárodní spolupráce – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego a Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR IDU (podpora kulturní mobility a mezinárodní spolupráce v zemích střední a východní Evropy). V kapitole „Příklady zkušeností s implementací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ve vybraných středo- a východoevropských zemích“ se čtenář může seznámit se stavem implementace Úmluvy v ČR, Arménii a Německu.

Publikace taktéž obsahuje popis procesu a okolností zrodu Úmluvy a průběhu její ratifikace v České republice. Ačkoli Česká republika přistoupila k ratifikaci Úmluvy již v roce 2010, obecné povědomí o ní včetně diskuse o její implementaci v kulturní obci, stejně jako národní implementační směrnice zatím chybí. I proto v rámci podzimního setkání v Praze uspořádal IDU veřejnou diskusi v Centru současného umění DOX, jejímž cílem byla základní informace o obsahu Úmluvy a příklady dobré praxe při její implementaci v zemích našeho regionu. Mezi tyto příklady patří především Německo, kde v souvislosti s Úmluvou vznikla Koalice pro kulturní rozmanitost, která navrhla řadu konkrétních podnětů pro německou implementační směrnici. Shrnutí této problematiky čtenář nalezne v článcích účastnic setkání Birgit Ellinghaus a Anny Steinkamp.

Kód produktu: 17995991
Autor: Martina Černá (ed.)
Nakladatel: Institut umění - Divadelní ústav
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-7008-321-5
EAN: 9788070083260
Rok vydání: 2013
Příbuzné produkty
 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre / Théâtre tcheque 11

  Moravská divadla / Vážná činohra v brněnském Národním divadle / Centrum experimentáln...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre 20

  Ďábelský anděl českého divadla (portrét Jiřího Pokorného) / Rozhovor s Jiřím Pokorným...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre / Théâtre tcheque 8

  Pět let po listopadu 1989: změny v českém divadle / Zápas Divadla Za branou II. / Nov...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Martina Černá, Jana Návratová, Veronika Štefanová,...

  Revidované vydání kolektivní monografie ve formě e-knihy, obsahuje šestadvacet esejů ...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre / Théâtre tcheque 12

  Politika, divadlo a klaunství – děkovná řeč Václava Havla při příležitosti udělení če...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Pavla Petrová - Podpora internacionalizace a expor...

  Publikace přináší analýzu stavu a potřeb v oblasti vývozu české kultury a kreativity....

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková - Po...

  Příručka je věnována přehledu programů a fondů Evropské unie ve stávajícím programové...

  Detail

  Nedostupné

 • 0,0 Kč
  není skladem

  Czech Theatre 27

  Číslo 27 časopisu Czech Theatre je z velké části věnováno scénografii. Vychází při za...

  Detail

  Nedostupné

V košíku nemáte žádné položky
VYHLEDAT PUBLIKACI
zprávy, články, informace

Tato rubrika prozatím neobsahuje žádné články