Shopping basket (0)

Nekolný Bohumil, Žáková Eva a kolektiv autorů - Studie současného stavu podpory umění, svazek II. s CD I. svazku

Financování, legislativa, sociální problematika, příjemci uměleckých děl a výkonů,

Studie současného stavu podpory umění, svazek II. s CD I. svazku
Availability
on stock
Product code
55936

Price eshop:
258,0 CZK
without VAT: 234,5 CZK

( Old price: 303,0 CZK ) Disc. 15 %

pcs

Product description: Nekolný Bohumil, Žáková Eva a kolektiv autorů - Studie současného stavu podpory umění, svazek II. s CD I. svazku

Svazek II. Studie současného stavu podpory umění je pracovním výstupem projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v České republice podpořeného Ministerstvem kultury ČR (DD06P03OUK002) a realizovaného Institutem umění v letech 2006–2011. Navazuje na svazek I., který byl publikován v roce 2009. Základní téma obou svazků je situace profesionálního umění v oblasti tzv. živého umění (tj. divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literatury a filmu) od roku 1989. V prvním svazku byla zpracována definice a vymezení jednotlivých oborů, jejich historie do roku 1989, transformace institucionální základny po roce 1989, historická, teoretická i kritická reflexe a problematika vzdělávaní a výzkumu. Svazek II. je věnován tématům financování, legislativy, sociální problematiky, příjemcům uměleckých děl a výkonů, mezinárodní spolupráce a stavu uměleckých oborů k roku 2010. Závěr přináší zamyšlení Miroslava Petříčka nad postavením našeho uměni a kultury v evropském kontextu. Svazek II. (oproti prvnímu svazku, který byl zpracován podle jednotlivých oborů) je vzhledem k tématům pojat průřezově. V 1. kapitole Financování je pojednán hlavně vztah státu k oboru, včetně podpory krajů a měst. Vedle Financování veřejného sektoru obsahuje i problematiku neziskových aktivit. Druhá kapitola Legislativa je určena – vedle obecné legislativy – i autorskému zákonu, daním, pracovnímu právu, oborovým normám včetně harmonizace s právem Evropské unie. Třetí kapitola Sociální problematika je věnována zaměstnanosti v oboru a sociálnímu postaveni umělců. Následující kapitola Příjemci uměleckých děl a výkonů má částečně sociologický charakter a věnuje se příkladům struktury produkce a jejich uživatelům, tedy návštěvnosti z hlediska kulturního trhu. Obsáhlá 5. kapitola je věnována mezinárodní spolupráci v širokém kontextu různých úhlů pohledu a závěrečná kapitola zaznamenává současný stav jednotlivých oborů. Publikace obsahuje množství tematicky řazených odkazů na odbornou literaturu i prameny a stručnou charakteristiku autorů. Ve svazcích I. a II. je obsaženo jednak množství informací o současném stavu našeho umění, ale také výpověď o jeho ne zrovna bezproblémovém postavení v naší společnosti. Práce na projektu, a tedy i výstupy tohoto svazku, byly od roku 2007 propojeny se zpracováním dalších projektů Institutu umění. Jde o víceletý projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011), zakázku pro Ministerstvo práce a sociálních věci ČR s názvem Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto oboru (2007) a rovněž podkladové studie pro implementaci kulturní politiky Ministerstva kultury ČR Překážky mobility v oblasti kultury a Podpora trhu se současným uměním (2010). V rámci projektu Studie stavu umění vznikla i oborová kolektivní monografie Tanec v České republice (2010). V souvislosti s výstupy těchto projektů zahajuje Institut umění také nový výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011–2015.
Product code: 55936
Subtitle: Financování, legislativa, sociální problematika, příjemci uměleckých děl a výkonů,
Author: Nekolný Bohumil, Žáková Eva a kolektiv autorů
Publisher: Institut umění - Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-266-9
EAN: 9788070082669
Year of publication: 2011
Pages: 225
Similar products
 • 99,0 CZK
  116   Disc. 15 %
  not on stock

  Martin Cikánek - Kreativní průmysly - příležitost ...

  On the occasion of the ‘Forum for a Creative Europe’, a conference organised by the M...

  Detail

  Not available

 • 175,0 CZK
  195   Disc. 10 %
  on stock

  Eylem Ertürková (ed.) - Příručka rozvoje místní ku...

  Publikace Příručka rozvoje místní kulturní politiky nabízí řadu konkrétních návodných...

  Detail
 • 256,0 CZK
  285   Disc. 10 %
  on stock

  Kulturní politika: Management, hodnota a modernita...

  Druhý titul ediční řady KULTURA & ARTS MANAGEMENT nabízí sofistikovaný a filosoficky ...

  Detail
 • 250,0 CZK
  on stock

  Bohumil Nekolný a kolektiv - Paradigmata moderní k...

  Publikace vydávaná v Institutu umění Paradigmata moderní kulturní politiky mapuje a k...

  Detail
 • 163,0 CZK
  190   Disc. 14 %
  not on stock

  Barančicová, Svatava a kolektiv autorů - Studie so...

  Sborník Studie současného stavu podpory umění, Svazek I., Definice, historie, transfo...

  Detail

  Not available

 • 180,0 CZK
  212   Disc. 15 %
  not on stock

  Michael M. Kaiser - Strategické plánování v umění:...

  In 2009 the Arts and Theatre Institute published a Czech translation of the book Stra...

  Detail

  Not available

 • 175,0 CZK
  on stock

  Francois Matarasso, Charles Landry - Hledání rovno...

  Tato publikace zpracovaná předními odborníky pro Radu Evropy nabízí ověřený a přehled...

  Detail
 • 340,0 CZK
  on stock

  Martin Cikánek, Eva Žáková, Eva Lehečková, Zora Ja...

  Nové a rozšířené vydání publikace Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomik...

  Detail
No items in the basket
Find product
News, Articles, Informations

No items at this time