Shopping basket (0)

Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Each Small Step Is Important
Product code
17995991
Download

Product description: Martina Černá (ed.) - Each Small Step Is Important

Pod názvem „Každý malý krůček je důležitý…“ vydal Institut umění – Divadelní ústav elektronickou publikaci, která obsahuje závěry z Mezinárodního setkání věnovaného způsobu a systému implementace Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO v zemích Střední a Východní Evropy. Setkání se konalo na podzim minulého roku v Praze a zúčastnili se ho zástupci Kontaktních míst UNESCO a nezávislých kulturních organizací z Albánie, Arménie, Rakouska, Chorvatska, Estonska, Gruzie, Německa, Maďarska, Lotyšska, Moldávie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Publikace je členěna do několika oddílů, které jsou věnovány jak samotné Úmluvě, tak problematice její implementace ve středo a východoevropském regionu. Analýzu dotazníkového šetření, které IDU mezi účastníky setkání realizoval ještě před samotným setkáním, vypracovala chorvatská muzikoložka a politoložka Nina Obuljen Korzinek, která se ve svém výzkumu zaměřuje na kulturní politiky v Evropě. Dotazníky se zaměřily nejen na implementaci Úmluvy, ale také na základní segmenty ochrany a podpory kulturní rozmanitosti, tj. podpora kulturní rozmanitosti v umělecké tvorbě, kulturní a kreativní průmysly a mezinárodní spolupráce & kulturní mobilita.

Těmto oblastem byly věnovány také diskuse v pracovních skupinách během setkání. Podněty, postřehy, zkušenosti, problémy a návrhy jejich účastníků shrnují ve svých studiích moderátoři diskusí Jana Návratová, vedoucí Taneční sekce IDU a Péter Inkei, ředitel Budapest Observatory (Podpora umělecké tvorby v zemích střední a východní Evropy), Blanka Marková, projektová manažerka zabývající se kulturní governancí, kulturním cestovním ruchem a Mario Kubaš, odborník na kulturní politiku (Veřejná podpora produkce a distribuce kulturních produktů a služeb v zemích střední a východní Evropy) a Anna Galas Kosil, oddělení mezinárodní spolupráce – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego a Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR IDU (podpora kulturní mobility a mezinárodní spolupráce v zemích střední a východní Evropy). V kapitole „Příklady zkušeností s implementací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ve vybraných středo- a východoevropských zemích“ se čtenář může seznámit se stavem implementace Úmluvy v ČR, Arménii a Německu.

Publikace taktéž obsahuje popis procesu a okolností zrodu Úmluvy a průběhu její ratifikace v České republice. Ačkoli Česká republika přistoupila k ratifikaci Úmluvy již v roce 2010, obecné povědomí o ní včetně diskuse o její implementaci v kulturní obci, stejně jako národní implementační směrnice zatím chybí. I proto v rámci podzimního setkání v Praze uspořádal IDU veřejnou diskusi v Centru současného umění DOX, jejímž cílem byla základní informace o obsahu Úmluvy a příklady dobré praxe při její implementaci v zemích našeho regionu. Mezi tyto příklady patří především Německo, kde v souvislosti s Úmluvou vznikla Koalice pro kulturní rozmanitost, která navrhla řadu konkrétních podnětů pro německou implementační směrnici. Shrnutí této problematiky čtenář nalezne v článcích účastnic setkání Birgit Ellinghaus a Anny Steinkamp.

Product code: 17995991
Author: Martina Černá (ed.)
Publisher: Institut umění - Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-321-5
EAN: 9788070083260
Year of publication: 2013
Similar products
 • 0,0 CZK
  not in stock

  Czech Theatre / Théâtre tcheque 11

  Moravská divadla / Vážná činohra v brněnském Národním divadle / Centrum experimentáln...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Roman Vašek - Český tanec v datech 2 / Balet

  Soubor studií s názvem Český tanec v datech je výsledkem výzkumné práce v oblasti čes...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Institut umění - Divadelní ústav - Mapování potřeb...

  V souvislosti s tvorbou mapovacího dokumentu výzkumného projektu Mapování kulturních ...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Kolektiv autorů - Jak strategicky využívat evropsk...

  Příručka je výsledkem společné práce expertů na kulturní a kreativní průmysly z různý...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Arts and Theatre Institute - Mapping Cultural and ...

  Anglický překlad originálu brožury Kreativní Česko o mapování kulturních a kreativníc...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Marcel Kraus - Kulturní a kreativní průmysly v Něm...

  Publikace přináší podrobné informace o mapování kulturních a kreativních průmyslů v S...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Czech Theatre 29

  The contents of this year's edition of Czech Theatre includes a special section devot...

  Detail

  Not available

 • 0,0 CZK
  not in stock

  Czech Theatre 21

  Czech Theatre Magazine 21 provides more information and photo documentation of the re...

  Detail

  Not available

No items in the basket
Find product
News, Articles, Informations

No items at this time